Jeżeli prowadzisz niepubliczną placówkę oświatową i

 • zależy Ci aby odpowiednio zaplanować budżet na kolejny rok kalendarzowy pod kątem pozyskania, wydatkowania i rozliczania możliwych dotacji
 • wiedzieć jak wykorzystać w praktyce nowe przepisy oświatowe i luki prawne aby z sukcesem zabezpieczyć otrzymanie subwencji z JST
 • szukasz dodatkowych źródeł finansowania dla swojej placówki poza dotacją oświatową
 • chcesz mieć pewność jak przygotować się na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji aby nie narazić się na jej zwrot czy niedopełnienie zobowiązań

zapraszamy dyrektorów placówek niepublicznych na specjalistyczne certyfikowane szkolenie warsztatowe – 100% wiedzy w pigułce, której potrzebują dzisiaj właściciele i menedżerowie placówek w obliczu pojawiających się nowych wyzwań i kroczących zmian prawnych

TYTUŁ SPOTKANIA

Finansowanie placówki niepublicznej 2023

Praktyczne szkolenie dla dyrektorów niepublicznych szkół i przedszkoli: nowe źródła i zasady dofinansowania, prawidłowe pozyskiwanie dotacji, wydatkowanie, przygotowanie na kontrolę

TERMIN

6 lutego 2023 r. godz. 10.00-15.30

Spotkanie interaktywne online

Podczas 5 godzin praktycznego spotkania, nasi eksperci omówią nowe obowiązki oraz przedstawią wzorcowe instrukcje działania m.in.:

Zasady ustalania dotacji dla placówek niepublicznych w nowym roku 2023 z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, rozliczania dotacji oraz kontroli jej pobrania i wykorzystania

Niezbędną dokumentację i zasady aplikacji o dotacje oświatowe

Inne źródła finansowania działalności placówki 2023: programy grantowe dostępne dla przedszkoli i szkół niepublicznych (kilkadziesiąt źródeł pozyskania funduszy)

Jak zaplanować budżet swojej placówki na kolejny rok 2023 pod kątem wydatkowania i rozliczania możliwych dotacji, dokumentowania kosztów

Przygotowanie na kontrolę prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji aby nie narazić się na jej zwrot czy niedopełnienie zobowiązań

Zapisz się

Po szkoleniu każdy dyrektor placówki niepublicznej:

 • upewni się co musi zrobić w nowym roku kalendarzowym 2023 aby skutecznie i prawidłowo pozyskiwać, wydawać i rozliczać dostępne dotacje oświatowe, skompletować wymagane dokumenty
 • otrzyma pakiet dokumentacji i instrukcje działania na 2023 w zakresie nowych projektów, pozyskania środków z różnych programów i źródeł finansowania + omówimy KROK PO KROKU przykładowe wnioski
 • samodzielnie i efektywnie zaplanuje pracę swojej placówki w nowym roku kalendarzowym w zakresie wydatków, które należy uwiarygodnić i prawidłowo udokumentować
 • otrzyma skuteczny plan działań jakie należy podjąć aby dochodzić swoich roszczeń i poradzić sobie z zakwestionowaniem czy procedurą zwrotu dotacji
 • zapozna się z niedozwolonymi praktykami kontrolerów na przykładach różnych placówek
Podczas spotkania uczestnicy mogą zadawać pytania naszemu ekspertowi, który odpowie na nie w oparciu o realne case studies, doświadczenia z innych placówek i analizę spornych sytuacji z bieżącego orzecznictwa. Wszystko po to, aby dać Państwu gotowe rozwiązania!
Zapisz się
SZKOLENIE PROWADZĄ

Prelegentki

Dr n.ozdr.MatyldaKręgielska-Narożna

Beata Patoleta

adwokat, absolwentka kierunku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa oświatowego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej reprezentuje osoby prowadzące niesamorządowe jednostki oświatowe, specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie oświaty niesamorządowej.

Drn.ozdr.MatyldaKręgielska-Narożna

Katarzyna Przybysz

Nauczycielka, wcześniej dyrektor placówki publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu. Członek grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY RP. Od 2007 pozyskująca granty i dotacje z licznych źródeł krajowych i unijnych. Fundraiser edukacyjny, autorka publikacji i poradników dotyczących pozyskiwania funduszy na edukację, głównie ze źródeł krajowych. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Elblągu na kierunku Zarządzanie projektem w placówce oświatowej. Pasjonatka wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Autorka bloga funduszenaedukacje.com . Jej zrealizowane projekty wielokrotnie skutkowały przyznaniem dla placówek dofinansowania, uzyskując najwyższe wyniki (m.in.: I miejsce w Programie „Inwestycje w oświacie”)

SZCZEGÓŁOWY

Program

prelegetn

BLOK I

DOTACJE OŚWIATOWE DLA PLACÓWEK 2023

Prowadzi ekspert prawny:

Beata Patoleta
TEMAT ZAGADNIENIA
TEMAT

1. Nowe zasady finansowania niesamorządowych szkół i przedszkoli

ZAGADNIENIA
 • Zmiany w zakresie pozyskiwania subwencji na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej
 • Nowe środki na zatrudnianie specjalistów – nowe zapisy dotyczące podziału subwencji ogólnej wynikającyej z potrzeby finansowania wynagrodzenia specjalistów
 • Dotowanie uczniów i wypłata subwencji oświatowej z MEiN na uczniów ukraińskich – zasady obliczania dotacji oświatowej na uczniów z Ukrainy, aktualny tryb rozliczania
TEMAT

2. Pozyskiwanie, wydatkowanie i dokumentowanie dotacji w nowym 2023 roku

ZAGADNIENIA
 • Kryteria przyznawania dotacji - co można sfinansować z dotacji oświatowych (szkolenia, studia dla pracowników, zakup sprzętu, wynagrodzenie dyrektora itp.)
 • Warunki otrzymania dotacji - jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy. Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji?
 • Jak dochodzić swoich praw w przypadku nieprawidłowego wyliczenia stawki dotacji?
 • Zasady wydatkowania dotacji - na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
 • Prawidłowe dokumentowanie wydatków - jakie rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów warto gromadzić, by uniknąć zarzutów o nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji?
TEMAT

3. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w placówce

ZAGADNIENIA
 • Jakie prawa i obowiązki ma organ prowadzący, dyrektor, lub inna osoba reprezentująca kontrolowaną jednostkę oświatową – okres obejmowania kontroli, terminy, procedura odwoławcza
 • Czego kontrolowany może oczekiwać od osoby delegowanej przez urząd do przeprowadzenia kontroli, jakich dokumentów może żądać, a czego ustawowo nie powinien?
 • Procedura odwoławcza - terminy składania korekty, uzasadnień i możliwości stosownych działań do podjęcia przez dyrektora
prelegetn

BLOK II

Know - how skąd wziąć dodatkowe pieniądze z innych źródeł dofinansowania

Prowadzi:

Katarzyna Przybysz
TEMAT

1. Lista dostępnych bieżących funduszy, grantów i dotacji na projekty na rozwój placówek w 2023

ZAGADNIENIA

jak wystartować aby mieć gwarancję uzyskania środków, gdzie szukać informacji, w jaki sposób przygotować dobry projekt?

TEMAT

2. Jak zaplanować wydatki budżetowe żeby uzyskać pełne finansowanie działań z wybranych programów

ZAGADNIENIA

dofinansowanie na kursy językowe, metodyczne i specjalistyczne dla kadry, prowadzone za granicą

TEMAT

3. WARSZTATY z analizy i pisania przykładowych wniosków – wybranych programów i grantów na rok 2023

ZAGADNIENIA

na co zwrócić uwagę: zasady aplikacji, terminy, dodatkowa dokumentacja, newralgiczne zapisy i warunki składane przy wniosku

CASE – STUDIES

Prelegentka na przykładach omówi sprawdzone rozwiązania i argumenty w zakresie pozyskiwania środków na funkcjonowanie placówki z innych źródeł, z sukcesami zastosowane przez szkoły i przedszkola niepubliczne

Bilety

BASIC

699 zł

 • udział w szkoleniu online
 • materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową
  w tym pakiet przykładowej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania środków z wybranych źródeł
 • certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do całego nagrania przez
  7 dni
Zapisz się

PREMIUM

799 zł

 • udział w szkoleniu online
 • materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową
  w tym pakiet przykładowej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania środków z wybranych źródeł
 • certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do całego nagrania przez
  30 dni
Zapisz się

W cenie biletu otrzymujesz:

Niegraniczony dostęp do nagrania – raz zakupione szkolenie możesz oglądać wielokrotnie przez 30 dni

Pakiet dodatkowych materiałów obejmujących m.in.:

 • - skrypt z listą bieżących konkursów i innych źródeł finansowania
 • - przykładowe wzory wniosków ze wskazówkami do uzupełnienia